Nadstreški in snežne cone

Nadstrešek za avtomobil na dvorišču

 

Jesen je prišla tudi uradno. To pomeni, da imamo še nekaj malega časa, da poskrbimo za nadstreške, preden nas zasneži in bodo potrebne metle ter lopate, za gradnjo nadstreška pa bo postalo prepozno.

Ena izmed najbolj pomembnih karakteristik pri nadstrešku je njegova nosilnost. Glavni kriterij, ki ga pri nosilnosti določimo je snežna obremenitev. V primeru, da tega faktorja ne upoštevamo ali ga izračunamo narobe, lahko to pusti, milo rečeno, katastrofalne posledice. Zato je podatek, v kateri snežni coni bo nadstrešek postavljen, zelo pomemben. V kolikor živimo na območju, kjer je zasneženost močnejša oziroma večja, je pametno izbrati temu primerno konstrukcijo nadstreška, saj drugače teže snega ne bo prenesel in se bosta kritina ali konstrukcija povesili. Pri večji snežni obremenitvi je ustrezen nadstrešek z večjimi in močnejšimi profili ter s prečkami, ki so postavljene bolj na gosto.

Snežne cone

Zemljevid se, glede na snežno obtežbo, pri nas v Sloveniji deli na štiri dele, oziroma na štiri snežne cone: cona A, cona B, cona C in cona D. Izračun je narejen na podlagi podatkov debeline snežne odeje in gostote snega glede na 50-letno povprečje. Osnovni podatke nam predstavlja maksimalna letna snežna obtežba na tleh, ki jo izračunamo iz debeline snežne odeje in njene gostote oziroma vsebnosti vode. Ker največja obtežba običajno ne sovpada z največjo debelino, moramo poznati gostoto snega za vsak dan oziroma vsaj za vsak padavinski dan. Meritve morajo potekati vsaj 20 let in to na mestih, ki so značilna za širše območje. Takšnih postaj je v Sloveniji 21. Iz teh podatkov so po Gumbelovi metodi izračunali maksimalno snežno obtežbo s povratno dobo 50 let, ki se imenuje tudi karakteristična snežna obtežba. Tako majhno število podatkov ne zadostuje za izdelavo karte, zato so si pomagali s statističnim modelom. Poiskali so povezavo med karakteristično snežno obtežbo in maksimalno debelino snežne odeje s povratno dobo 50 let. Za izračun te količine smo potrebovali letne maksimalne višine snežne odeje za vsaj 10 let. Maksimalno višino snežne odeje s povratno dobo 50 let so računali po Gumbelovi metodi. V preglednici 1 je maksimalna višina snežne odeje s povratno dobo 50 let za celotno obdobje delovanja do leta 1995 za nekatere postaje. Dobljene podatke o karakteristični snežni obtežbi so nato razvrstili v več območij ali con. Značilnost ene cone je, da znotraj nje velja enaka porazdelitev snežne obtežbe z višino. Končni rezultat je karta Slovenije z vrisanimi mejami območij in tabelarični prikaz karakteristične snežne obtežbe na vsakih 100 m nadmorske višine za vsako območje posebej. Glede na potek snežne obtežbe z višino lahko razdelimo Slovenijo v štiri območja. Vendar je pri tem potrebno vedeti, da so tudi znotraj teh območij manjša odstopanja. Tako imajo kraji, ki ležijo na koncu ozkih in globokih dolin precej večjo obtežbo, kot bi jim jo prisodili glede na nadmorsko višino (npr. kraji ob Bohinjskem jezeru, Mežica). Obenem pa je snežna odeja na območjih z burjo razmeroma neenakomerna, saj zaradi vetra nastajajo zameti, pa tudi spihana mesta.

Povzeto po ARSO.

 

Poskrbite, da ponudnik, ki bo poskrbel za vaš nadstrešek, dobro pozna vse te zakonitosti in da se zaveda pomembnosti snežne obremenitve. Samo tako boste v prednostih nadstreškov lahko uživali skozi vso leto, v vsaki sezoni, ne glede na vreme in razmere.

Dolgotrajno in mučno strganje ledu in snega z vetrobranskega stekla pri -10 stopinjah ter zamujanje v službo na ta račun, bosta le še bled spomin, ko boste pred svoj dom postavili nadstrešek M-Kaiser. Z njim vam ne bomo le olepšali hiše in okolice, pač pa tudi začetek vsakega dne, ko se boste odpravili na delo in se vam ne bo treba ukvarjati z odpiranjem in zapiranjem ogromnih vrat, saj jih nadstreški nimajo. Lepo elegantno boste sedli v avto, si zavrteli najljubši hit in se zapeljali novemu dnevu naproti. Vaša naročila in želje sprejemamo na telefonski številki 040 895 656, lahko nam tudi pišete TUKAJ  ali preverite aktualno ponudbo in naše delo na naši FB strani.

 

 


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja